Conservatori Liceu

Campanya 2022 “Creixent junts”

El Conservatori Liceu ens encarrega una campanya global per celebrar l’aniversari dels seus 185 anys d’existència.

Ens ha semblat important treballar amb una creativitat que al·ludeixi a la tasca formativa que aquest centre ha desenvolupat continuadament, però també a la seva capacitat de llegir la realitat social de cada instant per adaptar-s’hi i alhora anticipar el futur. Així mateix, hem volgut remarcar el compromís i la implicació́ del Conservatori Liceu amb la societat.

Seguint el claim de la campanya que hem triat: Conservatori Liceu, 185 anys creixent junts, representem la petjada que el Conservatori Liceu deixa a la societat, com l’ombra inseparable i fidel que sempre tenim al nostre costat.

Aquesta metàfora visual ens ajuda a transmetre que la música sempre ens acompanya i que els valors del Conservatori Liceu s’insereixen en la societat constituint una relació inseparable.

Les fotos tenen un tractament minimalista amb l’objectiu de:

  • Portar la imatge a un terreny conceptual net i espaiós.
  • Implicar l’espectador en la interpretació de la imatge. Poesia en lloc de literalitat.
  • Destacar el protagonisme de la figura i la seva ombra.
  • Deixar espai per al logo de la campanya i els missatges que s’hi vulguin afegir.

Creació
Estratègia / Creativitat/ Producció

Data
2022