Adda Sinfònica 2020-21

Essentia

En un moment de la nostra història en què el COVID 19 ha posat en qüestió el funcionament de tants aspectes de la nostra societat, hem creat una campanya global per Adda Simfònica, en la qual tracem un camí cap a la llum i l’esperança, proposant el retrobament amb la nostra pròpia essència per construir un nou futur des de la cultura i l’art.

La campanya que hem creat porta per títol Essentia, origen en llatí

El seu títol ens inspira conceptes com, el principi, la font, l’autenticitat, la profunditat, la substància, l’entitat, termes tots ells que apel·len a la connexió plana i immediata que la música estableix amb el nostre esperit.

Visualment, assistim a la deconstrucció de l’orquestra. La nuesa dels músics posa en relleu la seva fragilitat i alhora, la bellesa de la transmutació dels seus cossos fusionats amb els materials dels seus instruments.

Essentia, a parer nostre, té un plantejament de campanya amb equilibri entre el fons i l’estètica, amb un toc d’enigma que provoca la implicació activa del públic per a la seva interpretació.

Hem col·laborat amb Opisso Studio per tenir cura totes les aplicacions gràfiques de la campanya.

Creació
Estratègia / Creativitat / Producció

Data
2020

Essentia - Adda Sinfonica 2020-21
Essentia - Adda Sinfonica 2020-21
Essentia - Adda Sinfonica 2020-21
Essentia - Adda Sinfonica 2020-21