Auditori Barcelona

La música ens toca

Campanya global 2017/18
Després d’haver creat durant dos anys consecutius les exitoses campanyes d’imatge per a l’OBC, vàrem proposar a la direcció de l’Auditori, de cara a la temporada 2017/18, una campanya global basada en un concepte i missatge unitari per a tota la institució. Els objectius d’aquesta campanya han estat crear una marca més forta i consistent i donar molta més notorietat a la resta de la programació musical de l’Auditori.

El concepte creat va ser “La música ens toca”. Amb aquesta metàfora, on la música es fa visible gràcies a una preciosa pols de color, imaginem com el so surt dels instruments i toca directament a l’audiència, que és, sens dubte, una part vital de l’experiència musical.

La pols de cada color representa un cicle de música diferent i toca al seu públic, que està assegut a la platea de l’Auditori, imatge que es presenta a les contraportades de tots els llibrets. Per a l’OBC, orquestra ambaixadora de la campanya, es va crear també un espot per a TV i una àmplia varietat d’imatges per a múltiples aplicacions promocionals, anuncis de premsa, autobusos, publicitat exterior i xarxes socials.

Creació
Estratègia / Creativitat / Producció

Data
2017

la-musica-nos-toca-03